ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงประกาศกับทาง Phuket Great Time

  ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล

  ข้อมูลผู้ประกอบการ / Business Informations


  กรุณากรอก URL เต็ม และต้องมี http หรือ https นำหน้า / Please provide full URL with http or https  กรุณากรอก URL เต็ม / Please provide full URL ig. https://www.facebookd.com/tatphuket


  ข้อมูลโปรโมชั่น / Promotion Details/

  ท่านได้รับมาตรฐาน SHA แล้วหรือไม่ *

  บัญชีเข้าใช้งาน

  ใส่รหัสผ่านยืนยันอีกครั้ง

  รูปภาพและเอกสารสำคัญ  รูปโลโก้ scale 6.3:3 หรือ 630x300 pixel. (.jpg หรือ .png)  รูปแบนเนอร์โปรโมชั่นแนวนอน scale 4:3 หรือ 1600x1200 pixel จำนวน 1 ภาพ (.jpg หรือ .png)  รูปภาพประกอบอื่นๆ แนวนอน scale 4:3 หรือ 1600x1200 pixel จำนวน 8 ภาพ (.jpg หรือ .png)  เอกสารการจดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาทิเช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม, ในอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, ทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบได้ที่ 090-918-1705 หรือ
  ทางอีเมล sayhi@365zocial.com พร้อมกับ CC ไปที่ phuketgreattime@gmail.com